Oferta

Wykonujemy metodą górniczą najtrudniejsze obiekty inżynierii podziemnej, które są niemożliwe do wykonania obecnie stosowanymi metodami zmechanizowanymi, takimi jak: przeciski, przewierty czy mikrotuneling.

Takie sytuacje występują w szczególności:
  1. przy jednostronnym dochodzeniu do istniejącego obiektu podziemnego, bez konieczności wykonywania odkrywki w miejscu docelowym - podłączenie istniejących obiektów
  2. gdy warunki istniejące na powierzchni terenu uniemożliwiają wykonanie dużych w planie komór startowych, koniecznych przy metodach zmechanizowanych
  3. gdy trasy przewodów podziemnych zawierają łuki
  4. gdy zachodzi konieczność wykonania różnych skomplikowanych robót podziemnych bez możliwości wykonania w tych miejscach odkrywek np. ze względu na istniejącą infrastrukturę na powierzchni terenu, również pod obiektami budowlanymi
  5. w warunkach miejskich, gdzie możliwości prowadzenia robót w wykopach otwartych są bardzo ograniczone np. przy przekraczaniu ulic o dużym natężeniu ruchu, torowisk tramwajowych czy kolejowych, skrzyżowań ulic, rond, kanałów otwartych itp.
  6. gdy na trasach przewodów podziemnych występują różnego typu kolizje, często wcześniej niezainwentaryzowane.
Wyjątkowe znaczenie ma zastosowanie tradycyjnej metody górniczej dla budowy tuneli wieloprzewodowych, ponieważ unika się kłopotów związanych z budową i eksploatacją podziemnej infrastruktury miejskiej.

Metoda ta daje najlepsze wyniki przy krótkich kolektorach, o skomplikowanych kształtach, załamaniach i dużej głębokości posadowienia

Tunel górniczy gwarantuje precyzyjne wykonanie projektu, solidne fundamentowanie obiektu, stabilność gruntu wokół tunelu, unika się wstrząsów zagrażających budynkom na powierzchni oraz minimalizuje uciążliwość prowadzonych prac dla otoczenia.

Wykonanie kanalizacji metodą tunelu górniczego jest często jedynym sposobem wykonania zadania w terenie zabudowanym.
tel/fax:
22 678 68 55
tel. kom.:
602 797 057
604 787 818
602 757 578